Pracuję za pomocą narzędzia, jakim jest coaching w ujęciu chrześcijańskim. Wbrew obiegowej opinii, coaching nie polega na głoszeniu „tanich” haseł motywacyjnych, nie jest też udzielaniem porad. Podczas pracy z Tobą będę słuchał, co jakiś czas zadawał pytania w celu prowadzenia procesu coachingowego do przodu, udzielał informacji zwrotnych, podtrzymywał Twoją motywację i pilnował Twojego celu.

To Ty zdecydujesz, w jakim kierunku chcesz iść, Ty sformułujesz plan działania i będziesz go wdrażał w życie. Z moją pomocą odkryjesz swoje mocne strony, na których oprzemy coaching, co jest istotne, bo wg 30-letnich badań Instytutu Gallupa największe efekty w życiu osiągamy wówczas, gdy bazujemy na naszych naturalnych zdolnościach.

Jako coach chrześcijański powierzę naszą pracę Bogu, będę się kierował moją wiarą w Niego i rozpatrywał coaching w świetle wartości, jakie przyświecają chrześcijaństwu. Nie odmówię jednak Tobie coachingu, jeśli nie podzielasz mojego sposobu patrzenia na rzeczywistość.

Cele w coachingu, które możesz realizować, nie tworzą jednego zamkniętego zbioru. Wszystko zależy od tego, czym chcesz się zająć. Z moim wsparciem możesz np.:

  • odnowić swoją relację z Bogiem
  • polepszyć swoje relacje z żoną, dziewczyną, dziećmi, rodzicami
  • stać się waleczny
  • stać się odporniejszy psychicznie
  • stać się bardziej produktywny w pracy
  • stać się silny fizycznie, zabrać się za sport
  • zacząć zdrowo się odżywiać.

Zapraszam do współpracy.