Pracuję za pomocą coachingu. Coaching to nie tylko narzędzie do rozwoju osobistego, ale także sposób życia. Wbrew obiegowej opinii, nie polega on na głoszeniu „tanich” haseł motywacyjnych, nie jest też udzielaniem porad. Podczas pracy z Tobą będę słuchał, co jakiś czas zadawał Ci pytania w celu prowadzenia procesu coachingowego do przodu, udzielał informacji zwrotnych, podtrzymywał Twoją motywację i pilnował Twojego celu.

To Ty zdecydujesz, w jakim kierunku chcesz iść, Ty sformułujesz plan działania i będziesz go wdrażał w życie. Z moją pomocą odkryjesz swoje mocne strony, na których oprzemy coaching, co jest istotne, bo wg 30-letnich badań Instytutu Gallupa lepsze rezultaty w życiu osiągamy wówczas, gdy bazujemy na naszych naturalnych zdolnościach.

Przykładowe cele coachingowe, nad którymi można pracować, to m.in.:

  • znalezienie balansu między pracą a życiem osobistym,
  • asertywność,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • bycie aktywnym fizycznie/sport,
  • zadbanie o dietę,
  • polepszenie własnej efektywności w pracy,
  • lepsze zarządzanie czasem,
  • rozwój jakiejś pasji,
  • znalezienie życiowego celu.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą ze mną, zapraszam do umówienia się na bezpłatną pierwszą sesję.